Beschikbare video's

Onderstaande video's zijn door collega's beschikbaar gesteld. Bij elke video staat omschreven wanneer de handelingen effectief zijn. 

 • Rautekgreep vanaf de grond
 • Rautekgreep vanaf de autostoel
 • Een bewusteloos slachtoffer van buik naar rug draaien
 • Een bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging leggen
 • Reanimatie volwassene
 • Reanimatie met twee hulpverleners
 • Reanimatie kind
 • Reanimatie baby
 • Verslikking opheffen bij baby
 • Verslikking opheffen bij volwassene
 • Het aanleggen van een noodverband (gratis ter beschikken op het examen)
 • Gebruik brandslanghaspel
 • Gebruik deksel bij vlam in de pan
 • Gebruik vetblusser bij vlam in de pan
 • Gebruik CO2 bij vloeistofbrand
 • Gebruik sproeischuim op computerbrand
 • Blussen beginnende autobrand
 • Gebruik blusdeken bij persoon in rolstoel
 • Gebruik blusdeken bij liggend persoon

Rautekgreep vanaf de grond

Met de Rautekgreep heb je iemand veilig en stevig vast. De handeling is effectief als iemand weggesleept wordt uit de gevarenzone en het letsel wordt beperkt.

Neem contact op

Rautekgreep vanaf de autostoel

Noodvervoer wordt alleen toegepast in geval van nood. Let op: airbags kunnen nog af gaan! Steek je hoofd niet in de auto! De handeling is effectief als de persoon uit de auto is gehaald.

Neem contact op

Een bewusteloos slachtoffer van de buik naar de rug draaien

Om veel redenen kan het noodzakelijk zijn een slachtoffer om te draaien naar de rug. Er kunnen ook redenen zijn om dat niet te doen. Bel 112 als je twijfelt.

De handeling is effectief als het slachtoffer voorzichtig omgedraaid wordt, zonder daarbij extra letsel op te lopen. Let vooral op het hoofd.

Neem contact op

Een bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging leggen

Bedenk dat bij een bewusteloze veel reflexen ontbreken. Hij kan niet ruiken, hoesten of slikken, kan stikken in de eigen tong en kan zichzelf niet in een andere houding draaien. Dat moet jij dus doen. Tenzij er wervelletsel is. Twijfel je: bel 112!

De stabiele zijligging is effectief als  het hoofd met de mond en neus in een 'uitschenkhouding' ligt en je desnoods even het slachtoffer alleen kunt laten zonder kans op door- of terugrollen.

Neem contact op

Reanimatie volwassene

Meestal zie je wel dat je een reanimatie moet starten. Maar toch doen we wat 'testjes' 

 • bewusteloos zijn is niet normaal en dus heb je 112 nodig
 • niet (of niet normaal) ademen houd je niet lang vol en dus start je de reanimatie

Er zijn drie vitale functies die je in leven houden. Als twee daarvan plots falen is het tijd voor reanimatie. Reanimatie is effectief als er snel en hard borstcompressies gegeven worden. Sluit de AED aan zodra deze er is.

Neem contact op

Reanimatie met twee hulpverleners

Kun je niet kiezen?

 • 112 is belangrijker dan de AED
 • De AED is belangrijker dan de hartmassage
 • Hartmassage is belangrijker dan beademingen

De reanimatie door twee personen is effectief als de reanimatie zo min mogelijk onderbroken wordt.

Neem contact op

Reanimatie kind

Is het kind bewusteloos en is ademnood de oorzaak, dan beginnen we met 5 beademingen. 

Meestal gaat het bij een kind, baby en drenkeling om een ademstilstand en wordt gestart met 5 beademingen. 

Beademingen zijn effectief als de borstkas omhoog gaat. De hartmassage is effectief als er diep en snel gedrukt wordt. Te diep is niet de bedoeling; de reanimatie van een baby is met twee vingers, een kind met een hand. Het tempo wordt aangegeven door 112 en zal tussen 100-120pm zijn.

Jongetjes en water

Reanimatie baby

Tenzij geboren met een hartafwijking, begint de reanimatie met 5 beademingen.

Beademingen zijn effectief als de borstkas omhoog gaat. De hartmassage is effectief als er diep en snel gedrukt wordt. Te diep is niet de bedoeling, vandaar de reanimatie van een baby met twee vingers, een kind met een hand. Het tempo wordt aangegeven door 112 en zal tussen 100-120pm zijn.

Neem contact op

Verslikking opheffen bij baby

Deze handelingen passen bij een baby tot ongeveer een jaar oud. De handelingen zijn effectief als zonder schade toe te brengen, de blokkade opgeheven is en de baby weer ademt.

Neem contact op

Verslikking opheffen bij volwassene en kind

Kan het slachtoffer hoesten? Onderbreek het hoesten dan niet, maar moedig het hoesten aan! Het probleem lost zich meestal vanzelf weer op.

Kan het slachtoffer niet hoesten? Bel dan 112 en probeer het vastzittend voorwerp met slaan of stoten uit de mond te krijgen.

De handelingen zijn effectief als zonder schade toe te brengen, de blokkade opgeheven is en de persoon weer ademt.

Neem contact op

Het aanleggen van een noodverband

 1. Bij een bloeding is de handeling effectief als het bloeden stopt. Leg daarom de zwachtel zo strak mogelijk aan.
 2. Bij een kneuzing of een verstuiking is de handeling effectief als de zwachtel stevig is aangelegd en steun geeft. Het wondkompres heeft nu geen functie.
 3. Bij een wond is de handeling effectief als de wond rondom steriel is afgedekt, zonder dat het verschuift of strak zit. 
 4. Bij een brandwond of een blaar is de handeling effectief als de wond rondom steriel is afgedekt en de zwachtel losjes (gedrappeerd) is aangelegd, zodat blaren niet stuk gaan.

Na het aanleggen van een noodverband wordt het slachtoffer doorgestuurd naar een arts voor de definitieve behandeling.

Gebruik brandslanghaspel

De handeling is effectief als het vuur gedoofd is, zonder daarbij letsel op te lopen.

Kijken, denken, doen. En controleren!

Neem contact op

Gebruik deksel bij vlam in de pan

De handeling is effectief als het vuur gedoofd is, zonder daarbij letsel op te lopen.

Kijken, denken, doen. En controleren!

Neem contact op

Gebruik vetblusser op vlam in de pan

De handeling is effectief als het vuur gedoofd is, zonder daarbij letsel op te lopen.

Kijken, denken, doen. En controleren!

Neem contact op

Gebruik CO2-blusser op vloeistofbrand

De handeling is effectief als het vuur gedoofd is, zonder daarbij letsel op te lopen.

Kijken, denken, doen. En controleren!

 

Neem contact op

Gebruik sproeischuimblusser op computerbrand

De handeling is effectief als het vuur gedoofd is, zonder daarbij letsel op te lopen.

Kijken, denken, doen. En controleren!

Je voorkomt uitbreiding van brand door stroomtoevoer uit te schakelen.

Neem contact op

Blussen beginnende autobrand

De handeling is effectief als het vuur gedoofd is, zonder daarbij letsel op te lopen.

Kijken, denken, doen. En controleren. Maar pas op, maak de motorkap niet helemaal open!

Neem contact op

Gebruik blusdeken bij persoon in rolstoel

De handeling is effectief als het vuur gedoofd is, zonder dat het vuur naar het hoofd van het slachtoffer kon stijgen en zonder daarbij zelf letsel op te lopen.

Kijken, denken, doen. En controleren.

Koel daarna de brandwonden.

Neem contact op

Gebruik blusdeken bij liggend persoon

De handeling is effectief als het vuur gedoofd is, zonder daarbij letsel op te lopen. Let op: houd het hoofd van het slachtoffer vrij van rook en vuur!

Kijken, denken, doen. En controleren!

Koel daarna de brandwonden.

Neem contact op