Privacyverklaring BHVineenuur.nl

Dit is de privacyverklaring van BHVineenuur.nl. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als je vragen of klachten hebt?” In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door BHVineenuur.nl.

Korte privacyverklaring

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder het aanmaken van Hét BHV-bewijs (pasje) t.b.v. pashouder.
We delen sommige gegevens met andere partijen (ontvangers).
De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken, hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.
Wij gebruiken geen cookies waarvoor we toestemming moeten vragen.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden
 • Voor het aanspreken met de juiste titel
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling
 • Om onze (leden)administratie te kunnen voeren
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • Om de bestelling te kunnen verwerken
 • Om interessante aanbiedingen te doen op basis van bestellingen die in het verleden zijn gedaan
 • Om op de website de content te kunnen tonen die daarop wordt geplaatst
 • Om reviews via andere kanalen te tonen
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

 • Jouw toestemming.
 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent.
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
 • De gegevens zijn nodig voor een algemeen belang of een publieke taak die aan ons is opgedragen.
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij je verplicht op te geven. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met je aangaan.
Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.
We hebben de gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Deze gegevens worden beveiligd verwerkt en opgeslagen.

Aan wie geven wij jouw gegevens door?

Wij gebruiken jouw gegevens in principe alleen voor onszelf, maar in sommige gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen. We geven de gegevens door aan je werkgever (de klant) die de factuur betaalt.

Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

 • Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer): Tot 4 jaar na de laatste transactie.
 • Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens: 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
 • Gegevens in de (leden)administratie: Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 4 jaar daarna.
 • Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen): Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 4 jaar daarna.
 • Correspondentie: Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 4 jaar daarna.
 • Reviews: Zolang de review relevant is.
 • Informatie over credit checks: Tot 6 maanden na jouw laatste aanvraag.
 • Informatie die verband houdt met een juridische procedure: Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Welke rechten heb je?

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens
 • Informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens
 • Incorrecte gegevens te laten corrigeren
 • Onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Jouw gegevens te laten verwijderen
 • Jouw gegevens te laten "beperken"
 • Bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens
 • Als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens
 • Als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt, dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen
 • Een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Wat als je vragen of klachten hebt?"

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Welke soorten cookies plaatsen wij?

Wij plaatsen de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om op een normale manier gebruik te kunnen maken van onze website, zoals cookies om op een webpagina ingevoerde gegevens te onthouden als je naar een andere pagina navigeert.
 • Google Analytical cookies: Dit zijn cookies van Google die bezoekersstatistieken bijhouden en websitebezoeken analyseren. Deze gebruiken wij alleen voor het analyseren van het gebruik van onze website en om de gebruikservaring te optimaliseren. We hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, laten Google niet het volledige IP-adres gebruiken en delen geen gegevens met Google. We maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Functionele cookies:

Cookies: CFID, CFTOKEN, JSESSIONID, USERLOGINNAME
Wordt geplaatst door: www.bhvineenuur.nl
Wordt gebruikt voor: Het bijhouden van de browsersessie
Worden de gegevens gedeeld? Nee, de gegevens worden niet gedeeld met derden.
Vragen jullie toestemming? Nee, deze cookies zijn alleen functioneel en daarom hoeven wij hiervoor geen toestemming te vragen.

Google Analytics cookies:

Cookies: zoals omschreven op https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Wordt geplaatst door: Google, Inc.
Wordt gebruikt voor: het bijhouden van bezoekersstatistieken en analyseren van websitebezoeken
Worden de gegevens gedeeld? Ja, de gegevens worden gedeeld met Google, Inc. maar Google mag de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken.
Vragen jullie toestemming? Nee, we hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld en daarom hoeven wij hiervoor geen toestemming te vragen.

Kan je cookies ook uitzetten?

Ja. Je kunt jouw internetbrowser instellen zodat (bepaalde) cookies niet worden geplaatst en je kunt je cookies wissen. De manier waarop je dit moet doen verschilt per browser. Het kan echter zijn dat je bepaalde functionaliteiten van onze website dan niet (goed) kunt gebruiken.

Wat als je vragen of klachten hebt?

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:
BHVineenuur.nl
klacht@bhvineenuur.nl
085-0470484
Onze Functionaris Gegevensbescherming neemt de klacht in behandeling.

Kunnen we deze verklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 1 september 2019. We behouden ons het recht voor deze verklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een e-mailbericht over te sturen.