Onze visie

We gaan de BHV-branche veranderen door - met kwalitatief goede lesstof - gericht en efficiënt vaardigheidstoetsen af te nemen, binnen één uur. Dit leidt tot structureel minder kosten voor werkgevers, tot meer mensen met een BHV-bewijs en landelijk een grotere BHV-dichtheid. Hiermee bereiken we meer vaardigheid bij ongevallen op de werkvloer en uiteindelijk minder dodelijke slachtoffers.

Grote veranderingen zet mensen aan het denken

Wat is nu echt noodzakelijk? 

De BHV-markt is traditioneel. We zijn gewend geraakt aan het feit dat je alleen maar kunt certificeren na een theorietoets en praktijkgedeelte of verlengen door naar de herhalingsles te gaan. De instructeur is net een papegaai en moet telkens weer hetzelfde uitleggen aan dezelfde mensen. De BHV'er consumeert de aangeboden lesstof en krijgt vanwege aanwezigheid verlenging. Een nieuwtje houdt het voor iedereen interessant, die zijn er dus volop. Een nieuw gezicht doet ook wonderen. 

Wij breken met de traditie, omdat het moet en omdat het kan

Je BHV op orde brengen en houden kan echt efficiënter en effectiever. Vraag meer verantwoordelijkheid van de individuele BHV'er. Door middel van toetsing gaan we dat bevestigen en (her)certificeren. Na afloop is de BHV'er aantoonbaar bekwaam en beter in staat om ervoor te zorgen dat hij dat blijft, elk dag. 

 • Slagingskansen bijna 100% (mits goed opgeleid)
 • Betere resultaten
 • Tegen minder investering
 • BHV op orde

Wij bieden een volwaardig alternatief voor de klassieke lessen, waarmee we je graag van dienst zijn. Ook benieuwd naar de inzet van je BHV'ers? Wij onderzoeken het graag voor je.

Neem contact op
Koekoeksklok van houtsnijwerk

Wie zijn wij

Mijn naam is Lilian Kelly- van Knippenberg, oprichter van BHVineenuur.nl en uitgever van Hét BHV-bewijs®.  In samenwerking met een team van instructeurs, ben ik BHVineenuur.nl gestart. Aan vaardige BHV'ers reiken we direct Hét BHV-bewijs® uit. 

Terug naar de basis

In 1994 volgde ik een drie daagse BHV-opleiding bij de brandweer in Venlo. Drie dagen was kort, maar daarvoor bestond de training uit 5 volle dagen. Het was blokken voor de theorie. Mijn eenvoudige logica zorgde voor foute antwoorden, maar ik slaagde. De praktijk was vooral spannend. Met stalen neuzen en een overal aan, helm met verlichting op, in het donker kruipend op zoek naar slachtoffers. De veel te zware sleeppop die we met moeite buiten kregen. De beoordelaar die daar iets van moest vinden. Doomscenario's werden geoefend. Vele brandblussers werden leeg gespoten op vuur wat de bladeren aan de bomen deed verschrompelen. 

Covid-19

Ten tijde van de Covid-19 crisis zien we het andere uiterste: verlenging van certificaten zonder praktijktraining of toetsing. 

Grote veranderingen zet mensen aan het denken. Wat is nu echt noodzakelijk?

Tot inzicht komen

Mijn gezond verstand zorgde in mijn carriëre regelmatig voor eye-openers bij collega's. 

Als BHV-instructeur in de zorg, met echte incidenten, bedrijfsongevallen en calamiteiten, ben ik op enig moment tot inzicht komen dat ik met mijn visie en  expertise bedrijven kan helpen bij de opzet en instandhouding van een parate BHV-organisatie op een andere dan de bekende manier. Iedereen is geacht vaardig te zijn, ook de dag voor een herhalingsles. 

Downsizen

Er zullen altijd mensen zijn die gewoon meer willen weten en kunnen. Verdiepingslessen kunnen apart worden aangeboden als die noodzaak er is. Zolang de basis maar goed is, is dat helemaal prima. 

Voor goede basishulp is het noodzakelijk dat de hulpverlener tot actie over gaat en basisvaardigheden beheerst. Wij laten ons vandaag de dag begeleiden door 112 als elke seconde telt. Inkrimpen van kennisoverdracht door de instructeur maakt plaats voor online kennisoverdracht. Weten wat je wilt weten. Online praktijk is anders, want praktijk wil zeggen doen! 

Bij doen ga je zien dat het niet meer gaat om de detailles die je ooit leerde, maar of hetgeen je doet nut heeft. Wat is het doel van je handeling, wat wil je bereiken en hoe ga je dat doen? Geen stap terug, maar stappen vooruit zetten door terug te gaan naar de basis, waar het allemaal om ging toen BHV ontstond: in afwachting van de deskundigen alvast handelend optreden. 

Het Oranje Kruis

Waar het om gaat is dat men vaardig is.

Kort na de eeuwwisseling belandde ik bij Het Oranje Kruis als examinator voor de examens Instructeur Eerste Hulp. Daar leerde ik het vak van beoordelen. Kritisch kijken wil zeggen, dat je hetgeen je ziet moet vergelijken met wat er op papier staat. Door de jaren heen heeft me dat gesteund. Zolang als het niet is vastgelegd, gebruik je je gezond verstand en mag je iets niet afkeuren. Als je die visie als instructeur toepast, kom je tot een grote diversiteit aan oplossingen voor hetzelfde probleem. 

Ik houd van wet-en regelgeving. In 1998 volgde ik de opleiding tot Instructeur Brand en Ontruiming. Later mocht ik diverse trainingen volgen op gebied van het Bouwbesluit en Brandveiligheid in bestaande bouw. Erg nuttig en zeer van toepassing als instructeur in de zorg. Wet-en regelgeving is van toepassing op BHV. Het een moet, het ander mag. Dat maakt het interessant, want je hebt als bedrijf dus een keuze. 

Vraag het examen aan
Pasfoto Lilian Kelly, oprichter BHVineenuur.nl

Onze kernwaarden

Kundig

We hebben 25 jaar ervaring in en zijn gespecialiseerd in het afnemen van onafhankelijke kwalitatieve BHV-vaardigheidstoetsen in één uur. Hiermee leveren we vaardige BHV'ers af en dit maakt ons uniek.

Eenvoudig en Duidelijk

Ons BHV-bewijs is een bewijs van aangetoonde vakbekwaamheid. We verwachten van BHV'ers dat ze altijd vaardig zijn. Door middel van eenvoudige zelfstudie kunnen kandidaten eenvoudig en snel examen afleggen om BHV vaardig te zijn en te blijven. Wij dragen zorg voor een duidelijk en overzichtelijk proces.

Samen en Persoonlijk

Graag geven we de hulpverlener persoonlijk het vertrouwen dat hij kundig is op gebied van BHV. We begeleiden hem vanaf het moment van inschrijving, tot en met de uitslag. We doen het samen. Samen bouwen we bruggen en samen halen we de overkant.

Vertrouwen en Gelijkwaardigheid

We zijn betrouwbaar, eerlijk en oprecht in ons gedrag en handelen. We toetsen iedereen op dezelfde manier. Je kunt op ons bouwen en je weet precies wat je aan ons hebt.

Verantwoordelijkheid

Van onze BHV'er wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid nemen als BHV'er. Dit betekent dat we altijd vaardig moeten zijn om het slachtoffer direct en zo goed mogelijk te kunnen helpen. Daar doen we het voor, het slachtoffer. Dat is onze verantwoordelijkheid.

Gevoel en Geloof

We geloven er sterk in dat we door het BHV-bewijs meer slachtoffers beter en sneller kunnen helpen. We geloven dat we aan mensen het gevoel kunnen geven dat ze het verschil kunnen maken als BHV'er. Dat het stuk voor stuk helden zijn.

Neem contact op
Onze kernwaarden

Veel gestelde vragen

Hoe kan de BHV'er op de hoogte blijven van nieuwtjes zonder klassikale herhalingsles?

De BHV'er is al vaardig. Hij weet wat hij moet doen. Daarbij vertelt 112 precies wat je moet doen en zelfs hoe je het moet doen. Nieuwtjes hoeven niet persé in een herhalingsles aan bod te komen. Dan kan het wel een jaar duren voordat men leert dat reanimatie niet meer 15:2 is maar 30:2. 

Zijn er andere alternatieven die ervoor kunnen zorgen dat de BHV’er up-tot-date blijft?

Voldoende aandacht besteden aan BHV hoeft niet veel tijd te kosten. Veel van onderstaande activiteiten organiseer je als bedrijf gemakkelijk zelf.

 • Oefenen met locale brandweer;
 • BHV op de agenda van vergaderingen;
 • Up-to-date lesmateriaal aanbieden en zelf leren;
 • Gebruik maken van apps;
 • Een BHV-oefening onverwachts aanbieden;
 • Tijdens de controle van de brandmeldinstallaties de oproep-procedures checken op de werking daarvan;
 • De BHV’er controleert de inhoud van de bestaande BHV-plannen en stelt vragen hierover;
 • Elke BHV'er om beurten periodiek de uitgangen en de blusapparaten laten controleren aan de hand van de plattegronden; 
 • Elke BHV'er om beurten periodiek de verbandkoffer laten controleren en bijvullen;
 • Elke BHV’er de opdracht geven om onveilige situaties direct te melden;
 • De BHV’er inzetten als preventiemedewerker voor ongevallen, brandveiligheid en vluchtgarantie.

Om onafhankelijk te toetsen of iets goed verloopt, zoals bijvoorbeeld een oefening, is de aanwezigheid van een deskundige wenselijk. Onze examinator komt graag ter plaatse, ook als het al goed gaat.

Is behalen van het BHV-bewijs voldoende om een goede BHV'er te zijn?

Jazeker! Daarnaast is het belangrijk dat er na de basisopleiding aandacht besteed wordt aan

 • Leren in de praktijk
 • Samenwerking
 • Complexe situaties
 • Eigen procedures
 • Fouten maken
 • Plezier en gezelligheid tijdens oefeningen

Hoeveel tijd en moeite gestoken wordt in BHV is aan de werkgever om te beslissen. Ons interesseert vooral wat het resultaat is van iemands persoonlijke inzet op gebied van BHV. Omdat het in onze ogen daarom gaat. Het is belangrijk dat naast de basisvaardigheden aandacht besteed wordt aan maatwerk. Maar dat staat dus los van het behalen van je verlenging.

 • Sprayblusser bij brand in installatie-thumbnail
 • Man zit te reanimeren-thumbnail
 • Examinator kijkt mee bij zwachtelen voet-thumbnail
 • Noodverband aan de enkel-thumbnail
 • Examinator beoordeelt slaan tussen de schouderbladen-thumbnail
 • Met wegwerp handschoenen aan een noodverband gelegd aan een wond aan de duim-thumbnail
 • Tabletop oefening met lego en ontruimingsmatras-thumbnail
 • Beoordelingsformulier en puntentelling-thumbnail