Onze visie

We willen de BHV-branche veranderen door - met kwalitatief goede lesstof - gericht en efficiënt examens af te nemen, binnen één uur. Dit leidt tot structureel minder kosten voor werkgevers, tot meer mensen met een BHV-bewijs en landelijk een grotere BHV-dichtheid. Hiermee bereiken we meer vaardigheid bij ongevallen op de werkvloer en uiteindelijk minder dodelijke slachtoffers.

Breken met de traditie

De BHV-markt is traditioneel. We zijn gewend aan het feit dat je alleen maar kunt verlengen door naar de herhalingsles te gaan. De instructeur is net een papegaai en moet telkens weer hetzelfde uitleggen aan dezelfde mensen. De BHV'er consumeert de aangeboden lesstof en krijgt vanwege aanwezigheid verlenging. Een nieuwtje houdt het voor iedereen interessant, die zijn er dus volop. Een nieuw gezicht doet ook wonderen. 

Je BHV op orde brengen en houden kan echt efficiënter en effectiever. Vraag meer verantwoordelijkheid van de individuele BHV'er. Hij is al bekwaam. Door middel van toetsing gaan we dat bevestigen en (her)certificeren. Na afloop is de BHV'er aantoonbaar bekwaam en beter in staat om ervoor te zorgen dat hij dat blijft, elk dag. 

 • Slagingskansen bijna 100% (mits goed opgeleid)
 • Betere resultaten
 • Tegen minder investering
 • BHV op orde

Een volwaardig alternatief voor de klassieke herhalingsles, waarmee we je graag van dienst zijn. Ook benieuwd naar de inzet van je BHV'ers? Wij onderzoeken het graag voor je.

Neem contact op
Koekoeksklok van houtsnijwerk

Wie zijn wij

Mijn naam is Lilian Kelly- van Knippenberg, oprichter van BHVineenuur.nl en uitgever van Hét BHV-bewijs®.  In samenwerking met een team van examinatoren, ben ik BHVineenuur.nl gestart. We laten de BHV’er in een examensetting de vaardigheden toepassen, om te zien of hij vaardig is. Zo ja, dan reiken we direct Hét BHV-bewijs® uit. 

Het klinkt misschien streng, maar dat is het zeker niet. Onze instructeurs zijn gewend om te kijken naar iemands vaardigheid. Als het niet helemaal goed gaat, is er een manier om na te gaan of de hulpverlener het toch beter kan doen. Soms moet je er even aan trekken :-) zonder het voor te zeggen. Men moet uiteindelijk zelf tot de conclusie komen wat er moet gebeuren op gebied van noodhulp. Wij helpen graag bij het vaststellen of men voldoet aan de minimale norm. 

Intussen realiseren we ons dat het woord examen afschrikt en dat men van de instructeur herhaling van leerstof verwacht. De instructeur is zeker belangrijk tijdens oefeningen. Bij hercertificering moet de instructeur in onze ogen toetsen. Bied je herhaling van leerstof, dan krijg je hulpverleners die komen opfrissen, omdat ze niet in staat zijn dat zelfstandig te doen. 

Een tussenvorm van retentie-training voorafgaand aan het examen is wel mogelijk. Echter zal nimmer de eigen instructeur de vaardigheden toetsen tijdens een examen. Daarin onderscheiden we ons van de markt.

1994

BHV stond in de kinderschoenen toen ik in 1992 als instructeur begon. We droegen een overal en helm, lederen handschoenen en schoenen met stalen neuzen. En pas dan mocht je naar een alarm. Toch was het zo echt bedoeld. Ik heb het nooit gesnapt en ben al snel logisch te werk gegaan. Out-of-the-box noemde de brandweer het. Ik vond het normaal en menselijk.

Kort na de eeuwwisseling belandde ik bij Het Oranje Kruis als examinator voor de examens Instructeur Eerste Hulp. Daar leerde ik het vak van beoordelen. Kritisch kijken wil zeggen dat je hetgeen je ziet moet vergelijken met wat er op papier staat. Door de jaren heen heeft me dat gesteund. Zolang als het niet is vastgelegd, gebruik je je gezond verstand en mag je iets niet afkeuren. Als je die visie als instructeur toepast, kom je tot een grote diversiteit aan oplossingen voor hetzelfde probleem. 

Vraag het examen aan
Pasfoto Lilian Kelly, oprichter BHVineenuur.nl

Doelgroep

Geen sector zonder BHV, geen sector zonder onze ervaring. We organiseren de BHV-verlenging in 1 uur, met name voor BHV’ers waarvan we verwachten dat ze vaardig zijn:

 • ​Leidinggevenden/teamleiders
 • Ploegleiders
 • ZZP'ers
 • Medewerkers zorg/verpleging
 • Medewerkers onderwijs
 • Medewerkers horeca, beveiliging, MKB etc.
 • Ervaren BHV'ers
Verwachtingen
Flyer BHVineenuur.nl achterkant

Onze kernwaarden

Kundig

We hebben 25 jaar ervaring in en zijn gespecialiseerd in het afnemen van onafhankelijke kwalitatieve BHV-examens in één uur. Hiermee leveren we vaardige BHV'ers af en dit maakt ons uniek.

Eenvoudig en Duidelijk

Ons BHV-bewijs is een bewijs van aangetoonde vakbekwaamheid. We verwachten van BHV'ers dat ze altijd vaardig zijn. Door middel van eenvoudige zelfstudie kunnen kandidaten eenvoudig en snel examen afleggen om BHV vaardig te zijn en te blijven. Wij dragen zorg voor een duidelijk en overzichtelijk proces.

Samen en Persoonlijk

Graag geven we de hulpverlener persoonlijk het vertrouwen dat hij kundig is op gebied van BHV. We begeleiden hem vanaf het moment van inschrijving, tot en met de uitslag. We doen het samen. Samen bouwen we bruggen en samen halen we de overkant.

Vertrouwen en Gelijkwaardigheid

We zijn betrouwbaar, eerlijk en oprecht in ons gedrag en handelen. We toetsen iedereen op dezelfde manier. Je kunt op ons bouwen en je weet precies wat je aan ons hebt.

Verantwoordelijkheid

Van onze BHV'er wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid nemen als BHV'er. Dit betekent dat we altijd vaardig moeten zijn om het slachtoffer direct en zo goed mogelijk te kunnen helpen. Daar doen we het voor, het slachtoffer. Dat is onze verantwoordelijkheid.

Gevoel en Geloof

We geloven er sterk in dat we door het BHV-bewijs meer slachtoffers beter en sneller kunnen helpen. We geloven dat we aan mensen het gevoel kunnen geven dat ze het verschil kunnen maken als BHV'er. Dat het stuk voor stuk helden zijn.

Neem contact op
Onze kernwaarden

Veel gestelde vragen

Hoe kan de BHV'er op de hoogte blijven van nieuwtjes zonder klassikale herhalingsles?

De BHV'er is al vaardig. Hij weet wat hij moet doen. Daarbij vertelt 112 precies wat je moet doen en zelfs hoe je het moet doen. Nieuwtjes hoeven niet persé in een herhalingsles aan bod te komen. Dan kan het wel een jaar duren voordat men leert dat reanimatie niet meer 15:2 is maar 30:2. 

Zijn er andere alternatieven die ervoor kunnen zorgen dat de BHV’er up-tot-date blijft?

Voldoende aandacht besteden aan BHV hoeft niet veel tijd te kosten. Veel van onderstaande activiteiten organiseer je als bedrijf gemakkelijk zelf.

 • Oefenen met locale brandweer;
 • BHV op de agenda van vergaderingen;
 • Up-to-date lesmateriaal aanbieden en zelf leren;
 • Gebruik maken van apps;
 • Een BHV-oefening onverwachts aanbieden;
 • Tijdens de controle van de brandmeldinstallaties de oproep-procedures checken op de werking daarvan;
 • De BHV’er controleert de inhoud van de bestaande BHV-plannen en stelt vragen hierover;
 • Elke BHV'er om beurten periodiek de uitgangen en de blusapparaten laten controleren aan de hand van de plattegronden; 
 • Elke BHV'er om beurten periodiek de verbandkoffer laten controleren en bijvullen;
 • Elke BHV’er de opdracht geven om onveilige situaties direct te melden;
 • De BHV’er inzetten als preventiemedewerker voor ongevallen, brandveiligheid en vluchtgarantie.

Om onafhankelijk te toetsen of iets goed verloopt, zoals bijvoorbeeld een oefening, is de aanwezigheid van een deskundige wenselijk. Onze examinator komt graag ter plaatse, ook als het al goed gaat.

Is behalen van het BHV-bewijs voldoende om een goede BHV'er te zijn?

Jazeker! Daarnaast is het belangrijk dat er na de basisopleiding aandacht besteed wordt aan

 • Leren in de praktijk
 • Samenwerking
 • Complexe situaties
 • Eigen procedures
 • Fouten maken
 • Plezier en gezelligheid tijdens oefeningen

Hoeveel tijd en moeite gestoken wordt in BHV is aan de werkgever om te beslissen. Ons interesseert vooral wat het resultaat is van iemands persoonlijke inzet op gebied van BHV. Omdat het in onze ogen daarom gaat. Het is belangrijk dat naast de basisvaardigheden aandacht besteed wordt aan maatwerk. Maar dat staat dus los van het behalen van je verlenging.

 • Sprayblusser bij brand in installatie-thumbnail
 • Man zit te reanimeren-thumbnail
 • Examinator kijkt mee bij zwachtelen voet-thumbnail
 • Noodverband aan de enkel-thumbnail
 • Examinator beoordeelt slaan tussen de schouderbladen-thumbnail
 • Met wegwerp handschoenen aan een noodverband gelegd aan een wond aan de duim-thumbnail
 • Tabletop oefening met lego en ontruimingsmatras-thumbnail
 • Beoordelingsformulier en puntentelling-thumbnail