Gee & eeG Training

Persoonlijke begeleiding met een zachte G.s

Daar waar individuele training, of training in kleine groepen gewenst is zonder onafhankelijke examinering door BHVineenuur.nl, wordt deze verzorgd door Gee & eeG. 

 

Gee & eeG
Logo Gee & eeG

Het Oranje Kruis

Onze examinator is in het bezit van het Instructeursdiploma van Het Oranje Kruis en volgt accreditatie-bijeenkomsten om gecertificeerd te blijven. 

Het Oranje Kruis heeft als missie om in Nederland kennis en kunde van EHBO te verspreiden. 

Het Oranje Kruis
Logo Het Oranje Kruis

NIBHV

Onze examinator is in het bezit van het Instructeursdiploma van het NIBHV voor de instructies Brand, Ontruiming en Communicatie (BOC). De examinator volgt periodiek verplichte bijscholingen van het NIBHV. 

NIBHV is partner in veiligheid. Het NIBHV helpt je bij het bewust werken aan veiligheid binnen jouw organisatie. 

Het NIBHV
Logo NIBHV

De Nederlandse Reanimatieraad

Onze examinator is in het bezit van een geldig Certificaat Instructeur (P)BLS en AED van de Nederlandse Reanimatie Raad (de NRR).

De NRR is opgericht in 1993 en is een overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de Vereniging van Artsen (VVAA). De eerste doelstelling van de NRR was het bereiken van overeenstemming met betrekking tot een uniform lesprogramma in elementaire reanimatie in Nederland. 

Onderwerpen waar de komende jaren beleid over geformuleerd wordt:
• Consensus over ACLS en PLS
• AED trainingen en AED implementatie
• Promoten van reanimatie door leken

De NRR
Logo NRR
Persoonlijke quote: "Op een dag overleed plots mijn zwager (48). Hij liet mijn zus en twee zonen achter. De troost was dat zoveel mensen uit het dorp gereanimeerd hadden en echt hun best hadden gedaan. Maar het mocht niet baten. Toen bleek dat hij donor was en hij werd juist daarom kunstmatig in leven gehouden. De familie kon waardig afscheid nemen. Extra troost was dat met zijn organen nog andere mensen gered konden worden en dat de hulpverlening niet voor niets is geweest."
Zijn naam was Jeroen Ultieme held

Het donorregister

Hulp bieden baat altijd, ook als iemand toch sterft. Dit is een troost voor de nabestaanden en de hulpverleners. Indirect red je meerdere levens, als het slachtoffer een donor blijkt. Vertrouwen, geloof en gevoel, het helpt wel. Hulpverlening is belangrijk voor de verwerking. 

Op 1 juli 2020 komt de nieuwe Donorwet. Deze wet is voor mensen in Nederland vanaf 18 jaar die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente.

Het donorregister
Logo Donorregister

NVVE

Onze examinator is op de hoogte van de afspraken over Niet-Reanimeren en kan dat goed uitleggen. Een Niet-Reanimerenpenning draag je niet zomaar. Daar is over nagedacht. Dat moet je respecteren. 

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Zij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

NVVE
Logo NVVE