Klachtenreglement

Hoewel BHVineenuur.nl kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, kunnen we ons voorstellen dat je ontevreden bent over bijvoorbeeld een persoon, dienst of uitslag, en dat je daarover een klacht wilt indienen. In dit Klachtenreglement lees je hierover meer.

Klachtencommissie

BHVineenuur.nl beschikt over een eigen klachtencommissie. Deze commissie heeft één vast lid, namelijk een vaste medewerker van BHVineenuur.nl die niet betrokken is geweest bij het afnemen van de examens. Bij iedere individuele klacht wordt deze medewerker bijgestaan door het examenteam dat je examen heeft afgenomen.

Je klacht

Klachten die geen betrekking hebben op BHVineenuur.nl kunnen niet in behandeling worden genomen. Hetzelfde geldt voor een klacht, bezwaar of beroep welke anoniem is ingediend. Bovendien kan een klacht niet leiden tot herziening van een (negatieve) uitslag.

Verder doe je er in alle gevallen goed aan telefonisch contact op te nemen om je klacht te bespreken. Wellicht dat we je klacht reeds op die manier kunnen oplossen. Is dat niet het geval, dan kun je op de volgende wijze een officiële klacht indienen.

Meldformulier

Op de website van BHVineenuur.nl vind je het Meldformulier Klacht. Tot twee weken na ontvangst van de betreffende diensten en/of producten kun je dit formulier ingevuld insturen via klacht@bhvineenuur.nl. Beschrijf je klacht concreet en beknopt. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst. Vervolgens wordt je klacht in behandeling genomen door de klachtencommissie. Je ontvangt een gemotiveerde uitspraak binnen 8 weken na ontvangst van je klacht. Wij hopen dat je klacht daarmee is opgelost.

Bezwaar

Ben je onverhoopt van mening dat je klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kun je tegen het besluit van de klachtencommissie bezwaar maken. Je gemotiveerde bezwaar dient binnen 3 weken na dagtekening van het besluit te zijn ontvangen. Op basis van hetgeen wij van je ontvangen, zal de klachtencommissie haar besluit heroverwegen. De klachtencommissie zal binnen 8 weken na ontvangst van je bezwaar een nieuw besluit nemen, inhoudende wijziging dan wel handhaving van het initiële besluit. Wij hopen dat je klacht hiermee naar tevredenheid is behandeld.

Beroep

Indien ook de bezwaarprocedure niet naar je tevredenheid is afgehandeld, dan kun je in beroep. BHVineenuur.nl zal je klacht dan overdragen naar de Juridische Afdeling. Een jurist aldaar zal uw klacht beoordelen en definitief afhandelen.

Meldformulier klacht