Zoek de verschillen

A. 

Frans is verantwoordelijk voor de BHV-organisatie op zijn werk. BHV is ingekocht bij een landelijk bekend opleidingsinstituut, waarbij elke BHV’er jaarlijks een herhalingsles aangeboden krijgt. Dat is best een heel geregel, want Frans heeft meerdere BHV'ers. Morgen gaan 6 medewerkers naar de jaarlijkse herhalingsles BHV.  Mede daardoor zit Frans wat krap in zijn personeel en maakt hij zich zorgen over de bezetting. Dit najaar zijn nog 6 anderen weer aan de beurt om BHV te herhalen en in het volgend voorjaar is de rest aan de beurt. Onderling ruilen kan niet, in verband met de geldigheidsduur van de individuele BHV-certificaten. 

B. 

Henk is verantwoordelijk voor de BHV-organisatie op zijn werk. Hij hoeft zich geen zorgen te maken over het verlopen van BHV-certificaten of het niet vaardig zijn van de BHV’er. Henk maakt gebruik van BHVineenuur.nl. Zijn BHV’ers zijn getoetst op basisvaardigheden en hebben hun BHV-bewijs behaald. Ook Henk heeft meerdere BHV'ers. Ze staan altijd paraat en zijn altijd voorbereid. Ze weten wat van hen verwacht wordt als er iets gebeurt. Een klassikale herhalingsles hebben zij niet nodig. Als er iets zou gebeuren, zijn de BHV'ers gegarandeerd vaardig in hulp aan het slachtoffer of de noodsituatie. Dat is wat van de BHV’er elke dag verwacht wordt.

Planning, dienstrooster BHV

Meer verschillen

A.

BHV is verplicht, maar Frans baalt dat hij zijn rooster niet rond krijgt. Hij moet 6 gaten vullen en dat lukt hem niet. Hij besluit dat twee medewerkers morgen niet naar de BHV hoeven gaan, zodat het dienstrooster sluitend is. De twee medewerkers kunnen hopelijk alsnog in het najaar hun verlenging behalen. Hij hoopt dat er niets tussenkomt, anders verloopt het certificaat en moet opnieuw de basiscursus gedaan worden. Ook hoopt hij dat er zich niets voordoet, immers zijn ze aan een herhalingsles BHV toe. Volgens de opleider heb je die echt nodig om gekwalificeerd te blijven. 

B. 

Henk is afgestapt van de klassikale herhalingsles en heeft elke BHV’er het BHV-bewijs laten behalen. Het BHV-bewijs wordt afgegeven door BHVineenuur.nl. Dat is een examenbureau, specifiek gericht op BHV. Ze toetsen in één uur of de BHV’er vaardig is. Dat gebeurt in tweetallen, simultaan, door een examenteam bestaande uit twee personen. De medewerkers krijgen quality-time met de BHV-examinator en worden en passant getoetst op hun vaardigheden. Henk kan eventueel de toetsing op zijn werkplek laten organiseren en hoeft zich geen zorgen te maken over het dienstrooster. 

Twee identieke roze buttons met de tekst 'De beste BHV'er'.

Het grote verschil

A. 

Kon het maar anders, denkt Frans. Hij ontkomt niet aan de klassikale herhalingsles, de meeruren voor enkele medewerkers of verhoging van de werkdruk. De BHV’ers zitten in tweestrijd: het werk overlaten aan collega's versus het belang van de herhalingsles. Frans voelt zich verantwoordelijk voor het goed regelen van BHV, maar is afhankelijk van de richtlijnen van het opleidingsinstituut. Frans zou willen dat de BHV herhalingsles niet meer nodig was, in belang van zijn bezetting. BHV voelt als een noodzakelijk kwaad en er gebeurt feitelijk nooit wat. Hoewel zijn BHV’ers altijd weer vrolijk terug komen na elke herhalingsles, blijft bij hem de vraag spelen of de herhalingsles nodig is.

B. 

Toch fijn dat ik me geen zorgen hoef te maken over de BHV, denkt Henk. BHVineenuur.nl biedt hem de meest ideale oplossing. Alle BHV'ers van Henk voelen zich verantwoordelijk als er iets gebeurt. Ze kennen de interne procedures, weten welke voorzieningen er zijn en mogen regelmatig een BHV-oefening organiseren op de werkvloer. Ook staat BHV regelmatig op de agenda. BHV is onderdeel van het werk. De BHV’er ervaart de een-op-een toetsing als waardevol, een afspiegeling van hun inzet en kunde. Want als het je pad kruist, kun je maar beter vaardig zijn en de herhalingsles van morgen niet nodig hebben, is de gedachte. Henk is een blij man, hij heeft het bewijs dat de BHV’ers vaardig zijn en beschikt nu over meer vrijheid om de gespaarde tijd anders te besteden. Hij heeft de verantwoordelijkheid van de individuele BHV’er verhoogd en daarmee verhoogt hij de kwaliteit van de hulpverlening in nood. Henk overweegt om meer mensen het BHV-bewijs te laten behalen. 

Vraag net als Henk de examens aan
Twee opgestoken duimen