Criteria EHBO en BHV

Voor alle nieuwe ideeën die ontwikkeld worden geldt: het doel heiligt de middelen.

EHBO en BHV vraagt altijd veel creativiteit van opleiders en nu er Corona heerst, wordt iedereen gedwongen out-of-the-box te denken. Kunstarmen en -benen, poppen, thuis-leerpakketten. Maar kun je met je aanbod ook competenties beoordelen? Daar heb je toch de instructeur voor nodig.

Het doel is kennis en kunde aanleren en certificeren. Het resultaat moet voldoen aan de norm. So, go for it! maar vergeet de afspraken niet. Want er gelden criteria voor EHBO en BHV die te maken hebben met certificering.

Als het resultaat maar goed is

EHBO en BHV is een vaardigheid, dat leer je door te doen. Competent is iemand die zelfstandig vaardigheden goed kan uitvoeren. De weg er naar toe kan lang of kort zijn, leuk en creatief, vanuit huis of op locatie, maar uiteindelijk gaat om het resultaat. 

Een instructeur moet het resultaat van het geleerde beoordelen. De criteria hiervoor liggen vast en hangen samen met de geldende richtlijnen. Elke instructeur is daarmee bekend.

Ook de instructeur moet bekwaam zijn. Hij volgt trainingen en ook hij wordt getoetst. De instructeur biedt competentietoetsen aan en de deelnemers laten zich beoordelen.

Niet alles hoeft echter perfect te gaan. Als het doel van de handeling bereikt wordt volgens de geldende norm, dan is het goed. Om te voorkomen dat we perfectie nastreven, is het correct uitvoeren van het belangrijkste deel van de vaardigheden voldoende. Door een puntensysteem bijvoorbeeld kun je een verdedigbaar criterium aanbrengen. Een minimum is vereist om te kunnen slagen. Elke instantie heeft, net als wij van BHVineenuur.nl, zo zijn eigen afspraken hierover. 

Meer over onze werkwijze
Rode stempel criteria EHBO en BHV. Hulpverlener voert Heimlichgreep uit op pop.

Van belofte naar realiteit

De klant verwacht van de BHV'er op zijn bedrijf dat hij adequaat handelend optreedt bij nood. Een certificaat, diploma of bewijs is daarom een waardevol document dat aangeeft dat de BHV'er voldaan heeft aan de gestelde eisen. 

Waarom we de lat niet verlagen qua competenties EHBO/BHV

De instructeur is eerlijk, kan goed beoordelen en houdt zich aan de afspraken. De lat wordt niet bijgesteld per persoon, groep of situatie. Ook niet nu er Corona heerst. Als we vaardigheden ongetoetst certificeren, of de criteria naar beneden bijstellen, verlaag je de waarde van je certificering en de kwaliteit van de hulpverlening. 

Een voorbeeld: Yolanda is al meer dan 20 jaar hulpverlener. Sinds kort heeft ze twee kunstknieën en kan ze nooit meer knielen of op de knieën zitten. Reanimeren en andere handelingen kan ze niet volgens de richtlijnen uitvoeren.

Yolanda kan het gewenste resultaat niet bereiken. Ze kan het beoogde document niet behalen omdat ze niet kan voldoen aan de norm. Is dat streng? Nee, dat zijn de afspraken en daar houden we ons aan. Niet geslaagd betekent waardepapier niet behaald. 

Mag Yolanda hulp verlenen bij nood? Ja, natuurlijk mag ze dat. Je kunt onmogelijk een situatie voorbij lopen 'omdat je het geen geldige papieren meer hebt'. Handelen doe je toch wel als je je bekwaam voelt op dat moment. 

Je hebt nu eenmaal mensen om je heen die gecertificeerd zijn en die niet gecertificeerd zijn maar wel weten wat er moet gebeuren. Van gecertificeerde hulpverleners mag je kwalitatief goede hulp verwachten.

Geen excuses maar resultaten

De missie van elke instructeur is kennis en kunde aanleren en beoordelen, zonodig corrigeren en herbeoordelen. Competentiebeoordeling is een waardeoordeel geven en is essentieel voor de kwaliteit van de hulpverlening en een vast onderdeel voor certificering.

Elke instructeur realiseert zich dat er consequenties zitten aan het aangaan van afspraken. De duur, voorbereiding, grootte van de groep, het aantal handelingen, de norm en beoordeling, maken allemaal onderdeel uit van de afspraken. Het niet behalen van een goed resultaat ligt daarom ook niet aan de instructeur.

Homepagina
Elkaar de hand schudden omdat er een afspraak is overeengekomen. Label met daarop BIG DEAL.

Eerlijk in beoordeling

Alle energie en kosten, moeten minimaal kwalitatief goede hulpverleners opleveren. Een inzetbare BHV’er moet bekwaam zijn. Onze onafhankelijke instructeurs toetsten of dat zo is. Bij geschiktheid wordt er (her)gecertificeerd. 

BHVineenuur.nl is gespecialiseerd in het beoordelen van competenties. We onderscheiden ons door onafhankelijkheid en snelheid (in een uur). We vinden het namelijk belangrijk dat de werkgever kan vertrouwen op de kunde van de hulpverlener en het werk weer snel hervat kan worden.

Neem contact op
Logo Het BHV Bewijs, geregistreerd handelsmerk